Procedura wynajmu

 

1. REZERWACJA WSTĘPNA (elektronicznie na stronie www.e-kamper.pl, telefonicznie lub e-mailem)

  • NAJEMCA zgłasza chęć wynajęcia pojazdu poprzez oznaczenie terminu i wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce "SPRAWDŹ DOSTĘNOŚĆ" . W dalszym postępowaniu system wyliczy należne koszty wynajmu. Można dowolnie symulować wyposażenie klikając "dalej","cofnij". Symulacja nie jest zobowiązująca dla stron.
  • Rezerwacja wstępna jest bezpłatna i nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.
  • Po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji Wstępnej NAJEMCA w ciągu 3 dni zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu.

 

2. WPŁATA ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAWARCIEM UMOWY NAJMU POJAZDU

 

3. NAJEMCA  na 14 dni przed wydaniem auta:

Dokonuje wpłaty pozostałej części  kwoty  wynajmu  na  konto:

Grzegorz Wilski, ul. Mławska 10a, 03-113 Warszawa, 

PKO S.A. 75 1240 6117 1111 0011 2361 9881.

W tytule przelewu wpisujemy: numer zamówienia.       

Uwaga. jeżeli najemca nie dopełni formalności określonych w pkt. 3 skutkuje to zerwaniem umowy z winy najemcy i może spowodować przepadek zaliczki.

 

4.  W dniu odbioru pojazdu odbędzie się:

  • wydanie pojazdu w godzinach 8.00-17.00
  • podpisanie: Umowy Najmu, Ogólnych Warunków Najmu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego
  • potwierdzenie tożsamości wynajmującego
  • wpłata kaucji zwrotnej.

 

5.  Nie później niż w ostatnim dniu trwania umowy najmu należy dokonać:

  • zdanie pojazdu w godzinach 8.00-17.00,
  • podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

 

6.  Kaucja zostanie zwrócona w terminie 7 dni po zakończeniu umowy najmu na wskazane konto Najemcy.


Formularz ofertowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane