Pobierz ogólne warunki najmu

Załącznik Nr 1

OGÓLNE WARUNKI NAJMU
 
 1. Poniższe Ogólne Warunki Najmu stanowią integralną część Umowy Najmu samochodu i stają się wiążące dla Stron z chwilą podpisania Umowy Najmu pojazdu.
 2. Kierowcą pojazdu może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do Umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B przynajmniej od 3 lat.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty lub paszport;
  2. prawo jazdy (od co najmniej od 3 lat), w przypadku Najemcy niebędącego obywatelem UE międzynarodowe prawo jazdy;
  3. dla firm: kserokopie dokumentów takich jak zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru KRS wraz z upoważnieniem do reprezentacji firmy.
 4. Rezerwacji można dokonywać:: na stronie www WYNAJMUJĄCEGO, telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście w siedzibie firmy. Informacje niezbędne przy rezerwacji to: dane teleadresowe Najemcy, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru pojazdu oraz ewentualne zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę z podaniem kraju docelowego oraz krajów tranzytowych. Każda rezerwacja złożona drogą elektroniczną jest ważna po potwierdzeniu jej przez pracownika wypożyczalni.
 5. Po podpisaniu Umowy Najmu zmiana terminu Najmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą WYNAJMUJĄCEGO potwierdzonej sms –em.
 6. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
  1. kradzież samochodu - całkowita utrata kaucji,
  2. w przypadku opóźnień w zwrocie samochodu każda następna rozpoczęta godzina płatna będzie 50,00 zł netto. (do 3 godziny). Po przekroczeniu 3 godz. WYNAJMUJĄCY potrąci z kaucji opłatę w wysokości dwukrotnej stawki dobowej wynajmu pojazdu.
  3. zagubienie kluczyków lub złamanie kluczyka - 700 zł,
  4. dostarczenie kluczyków zapasowych na terenie Warszawy -50,OOzł. (poza granicami Warszawy dodatkowo 2 zł.  za km. włącznie z powrotem do Warszawy),
  5. zagubienie dowodu rejestracyjnego - 1000 zł,
  6. palenie tytoniu w aucie - 2000 zł,
  7. drobne uszkodzenia nie przekraczające 2% wartości netto pojazdu - według wyceny rzeczoznawcy,
  8. spowodowanie kolizji - całkowita utrata kaucji,
  9. uszkodzenie samochodu powodujące, że wartość naprawy przekracza 2% wartości netto pojazdu - całkowita utrata kaucji,
  10. mycie i czyszczenie wnętrza pojazdu - 300 zł,
  11. mycie pojazdu z zewnątrz - 200 zł,
  12. opróżnienie toalety chemicznej – 300 zł,
  13. brakujące lub podmienione części pojazdu i/lub wyposażenia- dwukrotna wartość tych części według cen dealera,
  14. uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach - wartość usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie,
 7. Wynajem powinien zacząć się i skończyć pod oferowanym adresem siedziby WYNAJMUJĄCEGO w następujących godzinach 8.00-17.00 oraz:
  1. przy wynajmie podstawienie pojazdu na terenie Warszawy w godzinach wydania - 30,00 zł. (w promieniu do 10 km. od naszej bazy),
  2. podstawienie lub odbiór samochodu (w promieniu powyżej 10 km. od bazy) - 3 zł/km. (trasa docelowa + powrotna),
  3. limit dzienny kilometrów 400 km – powyżej limitu dopłata 0,55 zł netto za 1 km.
  4. odbiór lub zwrot samochodu w godzinach 18.00-8.00 jest dodatkowo płatne - 100,00 zł,
  5. odbiór lub zwrot auta w niedziele i święta – 100,00 zł netto,
  6. inne: do indywidualnej negocjacji.
 8. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu powinno być zaakceptowane przez WYNAJMUJĄCEGO (sms-em). W innym przypadku WYNAJMUJĄCY jest upoważniony do przejęcia samochodu na koszt NAJEMCY i do obciążenia NAJEMCY za dodatkowe używanie samochodu.
 9. Rozliczenie kaucji następuje po 7 dniach od chwili zdania pojazdu. Należy pamiętać, że ubezpieczenie AC nie pokrywa uszkodzeń dotyczących: koła, zawieszenia, szyb, instalacji radiowej, aktów wandalizmu, etc.
 10. NAJEMCA zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach WYNAJMUJĄCEGO. W przypadku nie wywiązania się z płatności, jego dane personalne zostaną przesłane do Rejestru Dłużników.
 11. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.
 12. Wszystkie koszty związane z wynajmem samochodu podlegają podatkowi VAT w wysokości 23%.
Zapoznałem/łam się z treścią i otrzymałem/łam Ogólne Warunki Najmu pojazdu. Do treści nie wnoszę zastrzeżeń. Powyższe warunki Najmu akceptuję.............................................................
Data i podpis NAJEMCY
Podpisany dokument proszę przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres siedziby Wynajmującego.

Formularz ofertowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane