Procedura wynajmu

 

1. REZERWACJA WSTĘPNA (elektronicznie na stronie www.e-kamper.pl, telefonicznie lub e-mailem)

  • NAJEMCA zgłasza chęć wynajęcia pojazdu poprzez oznaczenie terminu i wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce "SPRAWDŹ DOSTĘNOŚĆ" . W dalszym postępowaniu system wyliczy należne koszty wynajmu. Można dowolnie symulować wyposażenie klikając "dalej","cofnij". Symulacja nie jest zobowiązująca dla stron.
  • Rezerwacja wstępna jest bezpłatna i nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.
  • Po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji Wstępnej NAJEMCA w ciągu 3 dni zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu.

 

2. WPŁATA ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAWARCIEM UMOWY NAJMU POJAZDU.

  • WYNAJMUJĄCY wysyła NAJEMCY „Potwierdzenie wpłaty zaliczki”.

 

3. NAJEMCA  w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia wpłaty zaliczki musi dostarczyć wynajmującemu:

3.1. Kopię dowodu osobistego i prawa jazdy osoby wynajmującej pojazd

3.2. Podpisaną kopię ogólnych warunków najmu, pobierz OWN 

3.3. Wpłaty pozostałej części  kwoty  wynajmu  brutto  należy  dokonać  na  konto  ELNAV  Sp. z o. , ul. Mławska 10, 03-113 Warszawa

Idea Bank nr: 14 1950 0001 2006 0394 8158 0002 z dopiskiem: Najem KAMPERA od dnia……do dnia………201

Uwaga: jeżeli NAJEMCA nie dopełni formalności określonych w pkt. 3 skutkuje to zerwaniem umowy z winy NAJEMCY i może spowodować przepadek zaliczki.

 

4.  W dniu odbioru pojazdu odbędzie się:

  • wydanie pojazdu w godzinach 8.00-18.00
  • podpisanie umowy najmu i protokołu zdawczo-odbiorczego

 

5.  Nie później niż w ostatnim dniu trwania umowy najmu należy dokonać:

  • zdanie pojazdu w godzinach 8.00-18.00,
  • podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

 

6.  Kaucja zostanie zwrócona w terminie 7 dni po zakończeniu umowy najmu na wskazane konto Najemcy.


Camper do wynajęcia Warszawa
Wynajem camperów, wypożyczalnia camperów Warszawa, najem campera

Formularz ofertowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane